Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mẫu khắc gỗ trang trí dễ dàng cho tệp Stl Router CNC

Tệp STL
'Mẫu khắc gỗ trang trí dễ dàng cho tệp Stl Router CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 5.77 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, hoa văn, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Henning
Kích thước tập tin: 5.77 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X