Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mẫu túi trà túi lọc trà cắt bằng laser

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Mẫu túi trà túi lọc trà cắt bằng laser' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 592.15 KB, ở dạng vectơ nhà trà ván ép.
Tác giả: Bayoudh
Kích thước tập tin: 592.15 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí