Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mẫu thử nghiệm bản lề sống cắt bằng laser

Tệp SVG
'Mẫu thử nghiệm bản lề sống cắt bằng laser' là loại tệp svg, kích thước là 25.13 KB, ở hoa văn.
Tác giả: CLAUDIOLC
Kích thước tập tin: 25.13 KB
Tải xuống

Tệp SVG