Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mẫu thử nghiệm khắc cắt bằng laser

Tệp SVG
'Mẫu thử nghiệm khắc cắt bằng laser' là loại tệp svg, kích thước là 24.86 KB, ở hoa văn.
Tác giả: mikemurray
Kích thước tập tin: 24.86 KB
Tải xuống

Tệp SVG