Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mẫu vỏ điện thoại bằng gỗ cắt bằng laser

Tệp DXF
'Mẫu vỏ điện thoại bằng gỗ cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 1.4 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, thiết kế.
Tác giả: ismail
Kích thước tập tin: 1.4 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X