Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

MÔ HÌNH 3D STL cho Máy khắc Bộ định tuyến CNC Tệp stl

Tệp STL
'MÔ HÌNH 3D STL cho Máy khắc Bộ định tuyến CNC Tệp stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 11.1 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, những bông hoa, Đồ nội thất, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Tweakie.CNC
Kích thước tập tin: 11.1 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X