Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình 3D Stl khắc Allah của Hồi giáo cho Tệp Stl của Bộ định tuyến CNC

Tệp STL
'Mô hình 3D Stl khắc Allah của Hồi giáo cho Tệp Stl của Bộ định tuyến CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 12.7 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, nghệ thuật hồi giáo, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: LukasMich
Kích thước tập tin: 12.7 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X