Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình 3D bằng gỗ cắt bằng laser Tesla Cybertruck

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Mô hình 3D bằng gỗ cắt bằng laser Tesla Cybertruck' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 4.6 MB, ở dạng vectơ tự làm câu đố 3d, cắt laser.
Tác giả: msjones061897
Kích thước tập tin: 4.6 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí