Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình 3D cắt Coronavirus bằng laser

Tệp DXF
'Mô hình 3D cắt Coronavirus bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 2.2 MB, ở dạng tệp dxf mô hình đèn 3d, côn trùng xếp hình 3d, thiết kế.
Tác giả: Jackflash65
Kích thước tập tin: 2.2 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X