Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình 3D cho Bộ định tuyến CNC Khắc Tệp stl

Tệp STL
'Mô hình 3D cho Bộ định tuyến CNC Khắc Tệp stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 12.2 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, những bông hoa, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Henning
Kích thước tập tin: 12.2 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X