Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình 3D trung tâm được chạm khắc trang trí cho tệp Stl của bộ định tuyến CNC

Tệp STL
'Mô hình 3D trung tâm được chạm khắc trang trí cho tệp Stl của bộ định tuyến CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 13.3 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, những bông hoa, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: OTHill
Kích thước tập tin: 13.3 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X