Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình Stl 3D Góc trang trí cho Tệp Stl Bộ định tuyến CNC

Tệp STL
'Mô hình Stl 3D Góc trang trí cho Tệp Stl Bộ định tuyến CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 34.0 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: sirduke
Kích thước tập tin: 34.0 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X