Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình Stl 3D trang trí cho Tệp Stl khắc gỗ CNC

Tệp STL
'Mô hình Stl 3D trang trí cho Tệp Stl khắc gỗ CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 74.1 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Osman
Kích thước tập tin: 74.1 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X