Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình bằng gỗ 3D cắt nhà thờ bằng laser

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Mô hình bằng gỗ 3D cắt nhà thờ bằng laser' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 15.1 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: Blek
Kích thước tập tin: 15.1 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí