Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình hình học liền mạch

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Mô hình hình học liền mạch' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 369.18 KB, ở họa tiết.
Tác giả: Paul
Kích thước tập tin: 369.18 KB
Tải xuống

Tệp DWG