Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình màu đen trừu tượng

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Mô hình màu đen trừu tượng' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 46.88 KB, ở dạng vectơ arabesque, họa tiết.
Tác giả: martin
Kích thước tập tin: 46.88 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai