Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình máy bay Piper Cherokee

Tệp DXF
'Mô hình máy bay Piper Cherokee' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 265.50 KB, ở dạng tệp dxf máy bay, phi cơ, chiếc máy bay.
Tác giả: ErickBejarano
Kích thước tập tin: 265.50 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X