Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình nướng thông gió bằng gỗ vuông cắt bằng laser

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Mô hình nướng thông gió bằng gỗ vuông cắt bằng laser' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 1.4 MB, ở dạng vectơ họa tiết.
Tác giả: AndrewDorazio
Kích thước tập tin: 1.4 MB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai