Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình phục vụ bàn phẳng

Tệp DXF
'Mô hình phục vụ bàn phẳng' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 128.22 KB, ở dạng tệp dxf nội thất cnc, bàn café, Đồ nội thất, kế hoạch nội thất, bàn.
Tác giả: Amine
Kích thước tập tin: 128.22 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X