Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình phù điêu 3D nội thất cho tệp Stl khắc gỗ CNC

Tệp STL
'Mô hình phù điêu 3D nội thất cho tệp Stl khắc gỗ CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 49.2 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, Đồ nội thất, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: higo
Kích thước tập tin: 49.2 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X