Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mô hình trang trí hoa 3D ở góc trang trí cho tệp CNC Stl

Tệp STL
'Mô hình trang trí hoa 3D ở góc trang trí cho tệp CNC Stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 28.1 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, những bông hoa, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Ladhari
Kích thước tập tin: 28.1 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X