Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Màn hình sắt

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Màn hình sắt' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 635.33 KB, ở thiết kế nướng.
Tác giả: varuna
Kích thước tập tin: 635.33 KB
Tải xuống

Tệp DWG