Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Máy bay cắt laser mô hình Junkers Ju 52

Tệp SVG
'Máy bay cắt laser mô hình Junkers Ju 52' là loại tệp svg, kích thước là 6.06 KB, ở hoa văn.
Tác giả: Tinshed
Kích thước tập tin: 6.06 KB
Tải xuống

Tệp SVG