Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Máy bay trực thăng cắt bằng laser M1 42mm MDF

Tệp DXF
'Máy bay trực thăng cắt bằng laser M1 42mm MDF' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 3.1 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, trực thăng.
Tác giả: Ladhari
Kích thước tập tin: 3.1 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X