Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Máy cắt bia 4 gói bằng laser

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Máy cắt bia 4 gói bằng laser' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 105.03 KB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: kmaloney34
Kích thước tập tin: 105.03 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí