Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Máy cắt túi trà phong cách cổ điển bằng tia laser

Tệp DXF
'Máy cắt túi trà phong cách cổ điển bằng tia laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 566.67 KB, ở dạng tệp dxf nhà trà.
Tác giả: LukasMich
Kích thước tập tin: 566.67 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X