Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Máy khắc laser Halftone Bear

Tệp BMP
'Máy khắc laser Halftone Bear' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 359.92 KB, trong tệp bmp Động vật, tranh điêu khắc, thang độ xám, khắc laser.
Tác giả: AHMETclb
Kích thước tập tin: 359.92 KB
Tải xuống

Tệp BMP