Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Máy rút túi trà cắt laser

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Máy rút túi trà cắt laser' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 33.58 KB, ở dạng vectơ nhà trà ván ép.
Tác giả: Rasged
Kích thước tập tin: 33.58 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí