Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Máy xay thịt cắt bằng laser 3mm

Tệp SVG
'Máy xay thịt cắt bằng laser 3mm' là loại tệp svg, kích thước là 26.58 KB, ở hoa văn.
Tác giả: HAMCO
Kích thước tập tin: 26.58 KB
Tải xuống

Tệp SVG