Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Mihrap

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Mihrap' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 461.53 KB, ở hoa văn trang trí hồi giáo, mô hình hồi giáo, họa tiết.
Tác giả: vijay
Kích thước tập tin: 461.53 KB
Tải xuống

Tệp DWG