Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Minibar Gotika

Tệp DXF
'Minibar Gotika' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 3.5 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, Đứng, trang trí chân đế, kho.
Tác giả: ALBADR
Kích thước tập tin: 3.5 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X