Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Nội thất Onlay Trang trí Gỗ Khắc Tệp Stl

Tệp STL
'Nội thất Onlay Trang trí Gỗ Khắc Tệp Stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 13.3 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, Đồ nội thất, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: kamel
Kích thước tập tin: 13.3 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X