Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Nội thất sofa 3D STL Mẫu nội thất stl File

Tệp STL
'Nội thất sofa 3D STL Mẫu nội thất stl File' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 17.4 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, Đồ nội thất, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Figner
Kích thước tập tin: 17.4 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X