Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Người giữ chai rượu cắt bằng laser Người giữ bàn rượu

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Người giữ chai rượu cắt bằng laser Người giữ bàn rượu' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 1.4 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: amir
Kích thước tập tin: 1.4 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí