Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Người giữ khăn ăn bằng laser cắt bằng muối và hạt tiêu

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Người giữ khăn ăn bằng laser cắt bằng muối và hạt tiêu' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 21.25 KB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: obennett
Kích thước tập tin: 21.25 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí