Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Người giữ khăn ăn cho cô gái bằng tia laser

Tệp DXF
'Người giữ khăn ăn cho cô gái bằng tia laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 4.3 MB, ở dạng tệp dxf con gái, hộp đựng khăn ăn.
Tác giả: Ladhari
Kích thước tập tin: 4.3 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X