Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Người giữ túi trà cắt bằng laser

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Người giữ túi trà cắt bằng laser' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 17.19 KB, ở dạng vectơ nhà trà ván ép.
Tác giả: PopasShed
Kích thước tập tin: 17.19 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí