Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Nghệ thuật treo tường bản đồ Dymaxion cắt bằng laser

Tệp SVG
'Nghệ thuật treo tường bản đồ Dymaxion cắt bằng laser' là loại tệp svg, kích thước là 327.89 KB, ở hoa văn.
Tác giả: kalimuthu
Kích thước tập tin: 327.89 KB
Tải xuống

Tệp SVG