Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Nhà thờ cắt bằng laser của sự cầu thay trên mô hình bằng gỗ Nerl

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Nhà thờ cắt bằng laser của sự cầu thay trên mô hình bằng gỗ Nerl' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 2.7 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: Franco
Kích thước tập tin: 2.7 MB
Tải xuống

Vectơ miễn phí