Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Phù điêu mô hình 3D Tiger Grayscale cho cnc

Tệp BMP
'Phù điêu mô hình 3D Tiger Grayscale cho cnc' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 928.99 KB, trong tệp bmp nghệ thuật phù điêu 3d, Động vật, chạm khắc, tranh điêu khắc, thang độ xám, chạm khắc phù điêu, con hổ, chạm khắc gỗ.
Tác giả: Kevin
Kích thước tập tin: 928.99 KB
Tải xuống

Tệp BMP