Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Phù điêu trên lớp hoa cho tệp CNC Stl

Tệp STL
'Phù điêu trên lớp hoa cho tệp CNC Stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 28.5 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Amri
Kích thước tập tin: 28.5 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X