Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Rổ gỗ trang trí bằng laser cắt

Tệp DXF
'Rổ gỗ trang trí bằng laser cắt' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 182.21 KB, ở dạng tệp dxf giỏ gỗ ván ép giỏ.
Tác giả: kamsal
Kích thước tập tin: 182.21 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X