Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Rùa cắt bằng laser

Tệp SVG
'Rùa cắt bằng laser' là loại tệp svg, kích thước là 19.45 KB, ở hoa văn.
Tác giả: Henning
Kích thước tập tin: 19.45 KB
Tải xuống

Tệp SVG