Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Rùa cắt laser

Tệp PDF
'Rùa cắt laser' là dạng tệp pdf, dung lượng 28.29 KB, ở mẫu câu đố 3d, kế hoạch xếp hình 3d cắt laser, các mẫu cắt bằng laser.
Tác giả: Tosev
Kích thước tập tin: 28.29 KB
Tải xuống

Kế hoạch chế biến gỗ

Tệp PDF