Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Robot ghế bành bằng laser

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Robot ghế bành bằng laser' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 1.2 MB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: tony55
Kích thước tập tin: 1.2 MB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai