Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Saat Mô hình 1

Tệp DXF
'Saat Mô hình 1' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 439.11 KB, ở dạng tệp dxf cái đồng hồ, mặt đồng hồ.
Tác giả: Don
Kích thước tập tin: 439.11 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X