Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Steve Jobs Sticker Stencil Line Art

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Steve Jobs Sticker Stencil Line Art' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 170.63 KB, ở dạng vectơ nghệ thuật đường kẻ, những người, poster, giấy nến, hình dán.
Tác giả: Blek
Kích thước tập tin: 170.63 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí