Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tượng 3D Mô hình cho Tệp CNC stl

Tệp STL
'Tượng 3D Mô hình cho Tệp CNC stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 7.1 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, Đối mặt, Đồ nội thất, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: AndrewDorazio
Kích thước tập tin: 7.1 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X