Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tấm Polypropylene cắt tai bằng Laser 1mm

Tệp DXF
'Tấm Polypropylene cắt tai bằng Laser 1mm' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 85.96 KB, ở dạng tệp dxf thiết kế.
Tác giả: chippstyr
Kích thước tập tin: 85.96 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X