Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp Eagle stl

Tệp STL
'Tệp Eagle stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 2.2 MB, trong tệp stl chim, chim ưng.
Tác giả: imisoproni
Kích thước tập tin: 2.2 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X